Vezetőség / Tanárok / Szakoktatók / Nevelők / Óraadók / Oktatást segítő dolgozók


Vezetőség

Szabó Zoltán
igazgató
Mesterné Kiss Erika
általános igazgatóhelyettes
Benyusz Tamás
műszaki igazgatóhelyettes
Budai János
kollégiumvezető
Tanárok 

Antal István
Virányi Enkó
Nagy Szilvia
Szabó Sándor
Aranyi Imre
Gulyás Bálint
Nyírcsákné Hajósi Erika
Szabó Sándorné
Birk Ferenc
Hatalyák Judit
Papp Margit
Szabó Pál
Boczák Zsolt
Bakó Attila
Pál József
Vassné Pető Éva
Bodnár Barnabásné
Kádár Gyula
Nagy Emese
Barócsiné Balogh Éva
Dr. Bodnárné Básthy Krisztina
Gazdag Rita
Róka Zita
Szabó Barnáné
Korosztil Angéla
Mátyásiné Csorba Tünde
Tóth Sándor Jószefné
Mészáros József
Dudics Kálmán Zsolt
Medve Norbert
Sárbogárdiné Brudnyák Éva
Erdei László
Tóth Lajos
Megyesi István
Sári József
Szakoktatók

Nagy Sándor
Nagy István
Molnár László
Plósz Erika
Szép István
Dancs Sándor
Czudarhelyi László

Nevelőtanárok


Bárány Attiláné
leány kollégium
Kiss Gyula
fiú kollégium
Tompa László
fiú kollégium
Bóz Lászlóné
leány kollégium
Reznek Katalin
leány kollégium
Czeglédi Imréné
léány kollégium
Aranyi Imre
fiú kollégium

Óraadók


Sajtos Csaba
Pintér József
Nagyné Lakatos Éva
Pocsai György
Forgó László
Héri Béla
Fekete Csaba
Fodor János
Jekő József
Kerezsi Katalin
Drótár Attila főtörzszászlós
Pájer Csaba őrnagy
Paronai János alezredes
Tóth János őrnagy

Oktatást segítő dolgozók


Balogh Károlyné
műszaki ügyintéző,raktáros
Kabai Lajos
szakképzési asszisztens
Halász Ferenc
gondnok
Kissné Szakács Julianna
iskolatitkár
Földes Tiborné
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Kopka Anita
pénztáros
Húri László
karbantartó
Róka Sándor
karbantartó