Közzétételi lista

A beiratkozásra meghatározott idő 2019/20-as tanév

A kollégiumban betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2019/20-as tanév 

Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre 2019/20-as tanév

Kollégiumi csoportok száma, tanulói létszám 2019/20-as tanév

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 2019/20-as tanév

A tanév helyi rendje 2019/20-as tanév

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2020/21-es tanév

Házirend 2019/20-as tanév

Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskola végzettsége, szakképzettség 2019/20-as tanév

Osztályok 2019/20-as tanév

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2019/20-as tanév

Pedagógiai program 2019.Szeptember 2.

Pedagógusok munkaköre, végzettsége, szakképzettsége 2019/20-as tanév

Szervezeti és működési szabályzat 2019/20-as tanév

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 2019/20-as tanév

Tanórán kívüli foglalkozások 2019/20-as tanév

Térítési és Tandíjfizetési Szabályzat 2019/20-as tanév


Az érettségi vizsgák átlageredményei

Bukási mutató:

Lemorzsolódási mutató:

Országos kompetenciamérés eredményei: