Dolgozók

VEZETŐSÉG

 • SZABÓ ZOLTÁN igazgató
 • MESTERNÉ KISS ERIKA általános igazgatóhelyettes
 • BENYUSZ TAMÁS szakmai igazgatóhelyettes
 • ARANYI IMRE gyakorlati oktatásvezető

PEDAGÓGUSOK

 • BAJÁNÉ KISS ANITA
 • BAKÓ ATTILA
 • BARACSKA GERGELY
 • BÁRÁNY ATTILÁNÉ
 • BARÓCSINÉ BALOGH ÉVA
 • BÁSTHY KRISZTINA KATALIN
 • BIRK FERENC
 • BOCZÁK ZSOLT
 • BUDAI JÁNOS ISTVÁN
 • BUGYÁNÉ TAKÁCS TÍMEA
 • CZEGLÉDI IMRÉNÉ
 • CZUDARHELYI LÁSZLÓ
 • DOHOS-GAZDAG RITA
 • DUDICS KÁLMÁN ZSOLT
 • ERDEI LÁSZLÓ
 • JUHÁSZ GERGELY KÁROLY
 • KÁDÁR GYULA
 • KOROSZTIL ANGÉLA
 • MAKRA GÁBOR
 • MARTINEK MIKLÓSNÉ
 • MÁTYÁSINÉ CSORBA TÜNDE
 • MEDVE NORBERT
 • MEGYESI ISTVÁN
 • MÉSZÁROS JÓZSEF
 • MOLNÁR LÁSZLÓ
 • NAGY SZILVIA
 • NYÍRCSÁKNÉ HAJÓSI ERIKA ANNA
 • PARRAGNÉ HORVÁTH ILONA
 • PÉTERCSÁK ÁKOS ZOLTÁN
 • PLÓSZ ERIKA
 • REZNEK KATALIN MARIANNA
 • RÓKA ZITA KRISZTINA
 • SÁRBOGÁRDINÉ BRUDNYÁK ÉVA
 • SZABÓ PÁL
 • SZABÓ SÁNDOR
 • SZABÓ SÁNDORNÉ
 • SZÉP ISTVÁN
 • TOMPA LÁSZLÓ
 • TÓTH IBOLYA
 • TÓTH LAJOS
 • TÓTH SÁNDOR JÓZSEFNÉ
 • TÓTHNÉ POGÁCSÁS ILONA
 • VASSNÉ PETŐ ÉVA GIZELLA

ÓRAADÓK

 • BÁNYAI CSILLA
 • BODNÁR ZSOLT
 • BOR JUDIT
 • DÓKA TÜNDE
 • DR. JEKŐ JÓZSEF
 • DULEBA NIKOLETTA
 • FECSKÓ ZOLTÁN
 • FORGÓ LÁSZLÓ
 • LABANCZNÉ KOVÁCS VERONIKA
 • MAKKAI JÁNOSNÉ
 • MAKKAI SZABINA ERIKA
 • NAGY VALÉRIA
 • PAPP ERNŐ
 • PAPP IBOLYA ZSUZSANNA
 • POCSAI LÁSZLÓ
 • RESS ANDREA
 • SOLTÉSZ ANDRÁSNÉ
 • VIRGA ZSANETT
 • VISY RISZTIÁN

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DOLGOZÓK

 • FÖLDES TIBORNÉ
 • KISSNÉ SZAKÁCS JULIANNA
 • RAUSCH ISTVÁN

OKTATÁST SEGÍTŐ DOLGOZÓK

 • BOLEGA ISTVÁN LÁSZLONÉ
 • TÓTH ANIKÓ
 • HALÁSZ FERENC
 • HURI LÁSZLÓ MIKLÓS
 • KABAI LAJOS
 • KOPKA ANITA ENIKŐ
 • MEZEI SÁNDORNÉ
 • NAGY JUDIT
 • NAGY SÁNDOR
 • NAGY SÁNDORNÉ
 • OLÁHNÉ HOLODA ÉVA
 • RÓKA SÁNDOR
 • RÓKA SÁNDORNÉ
 • SZÖKE JÓZSEFNÉ
 • SZUVÁK ISTVÁNNÉ
 • TÓTH JÁNOS
 • VÁRI JÓZSEF
 • VARGA LÁSZLÓNÉ